Интерактивна Телевизия

Избираш какво, кога и как да гледаш с интерактивните функции на СКАТ IPTV. Гледайте в удобно за вас време пропуснати предавания и филми. Спирайте на пауза. Превъртайте напред и назад.ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

 1. Включване/изключване на приемника.
 2. Бутони за контрол на вашия телевизор
 3. Показва меню с различни категории предавания, филми, спорт, музика и др.
 4. Бутони:
  • Преминаване към началото на видеото
  • Поставяне на пауза или възпроизвеждане на филм или запис.
  • Връщане на канал или предаване в реално време
  • Преминаване към края на видеото
 5. Изход от ТВ приложението и достъп до всички приложения
 6. Бутон OK изпълнява следните функции:
  • Показва програмата на телевизионните канали.
  • Потвърждаване на операция.
 7. Изход от ТВ приложението и влизане в настройките
 8. Показва програмата на телевизионните канали.
 9. Промяна силата на звука.
 10. Спиране и пускане на звука на бокс-а
 11. Бързо превключване между двата последно гледани канала
 12. Включване/изключване на телевизора.
 13. Предварително избрани от вас любими канали.
 14. Бутонът изпълнява следните функции:
  • При едно натискане: Показва кратка информация за текущото и предстоящото предаване
  • При две натискания: Показва разширена информация за текущото предаване
  • При три натискания: Показва меню с различни категории предавания, филми, спорт, музика и др.
 15. Бутоните със стрелки изпълнява следните функции:
  • Превклюване на канали.
  • Бутони за навигация нагоре и надолу в менюто.
  • Бутони за навигация наляво и надясно в менюто
 16. Бутон за Настройки
 17. Смяна на каналите по възходящ и низходящ ред
 18. Цифрови бутони.

 Инструкция "Как да копираме функциите от дистанционното на телевизора"


Вашето дистанционно разполага с функция, която копира основните функции на дистанционното управление на телевизора. Това позволява да контролирате приемника и телевизора, като използвате само дистанционното на приемника.
Има 5 бутона, с които управлявате телевизора:
 •  Включване/изключване на телевизора.
 •  
 •  Увеличава силата на звука на телевизора.
 •  
 •  Намаля силата на звука на телевизора.
 •  
 •  Настройка на дистанционното.
 •  
 •  Смяна на видео входа на телевизора.
 •  
Копиране функциите от дистанционното на телевизора
 1. Стъпка 1
  • Натиснете и задръжте 5 секунди бутона за "Настройка на дистанционното" на приемника докато светлинният индикатор остане включен.Вашето дистанционно вече е в режим на копиране.
 2. Стъпка 2
  • Натиснете и задръжте бутон "Включване/изключване на телевизора" от дистанционното на приемника за 1 секунда.Индикаторът до бутон "Включване/изключване на телевизора" ще започне да мига, което показва, че вашето дистанционно е готово да получи сигнал от дистанционното на телевизора.
 3. Стъпка 3
  • Насочете дистанционното на телевизора към дистанционното на приемника, след което натиснете бутон "Включване/изключване на телевизора" от дистанционното на телевизора за 3 секунди, за да се изпрати сигнала
  • Разстоянието между дистанционните трябва да бъде не повече от 3-5мм.
 4. Ако индикаторът премигне 3 пъти, след което светне ярко, вашето дистанционно е получило сигнала и копирането на функцията "Включване/изключване на телевизора" е завършено.

 5. Стъпка 4
  • Натиснете и задръжте бутон "Увеличава силата на звука на телевизора." от дистанционното на приемника за 1 секунда.Индикаторът до бутон "Включване/изключване на телевизора" ще започне да мига, което показва, че вашето дистанционно е готово да получи сигнал от дистанционното на телевизора.
  • Насочете дистанционното на телевизора към дистанционното на приемника, след което натиснете бутон "Увеличава силата на звука на телевизора." от дистанционното на телевизора за 3 секунди, за да се изпрати сигнала
 6. Стъпка 5
  • Натиснете и задръжте бутон "Намаля силата на звука на телевизора." от дистанционното на приемника за 1 секунда.Индикаторът до бутон "Включване/изключване на телевизора" ще започне да мига, което показва, че вашето дистанционно е готово да получи сигнал от дистанционното на телевизора.
  • Насочете дистанционното на телевизора към дистанционното на приемника, след което натиснете бутон "Намаля силата на звука на телевизора." от дистанционното на телевизора за 3 секунди, за да се изпрати сигнала
 7. Стъпка 6
  • Натиснете и задръжте бутон "Смяна на видео входа на телевизора." от дистанционното на приемника за 1 секунда.Индикаторът до бутон "Включване/изключване на телевизора" ще започне да мига, което показва, че вашето дистанционно е готово да получи сигнал от дистанционното на телевизора.
  • Насочете дистанционното на телевизора към дистанционното на приемника, след което натиснете бутон "Смяна на видео входа на телевизора." от дистанционното на телевизора за 3 секунди, за да се изпрати сигнала
 8. Когато завършите копирането, натиснете който и да е бутон извън зоната на телевизора, за да запазите настройките и да излезете от режима на копиране. Индикаторът ще се изключи
 9. Ако копирането не успее, Индикаторът до бутон "Включване/изключване на телевизора" мига 5 пъти. Повторете стъпките по-горе