ИНТЕРНЕТ

  СКАТ ТЕЛЕКОМ изгражда и развива мрежа базирана на PON технология, осигуряваща високоскоростна интернет свързаност до 1000Mbps и надеждност.Пакет Стандарт 100

19.90 лв. /Месец
  • 100 Mbps
  • Неограничен
  • Договор за 1 година

Пакет Бизнес

34.90 лв./Месец
  • 200 Mbps
  • Неограничен
  • Договор за 2 години

  Ако във Вашето населено място е валидна друга активна промоция, цената може да е по-ниска от обявените в този сайт
  За текущи промоции можете да се информирате във всеки наш офис или чрез телефона на Центъра за обслужване на клиенти: 0890 110 110

  Характеристика на интерфейса ЕТЕРНЕТ за свързване на крайните далекосъобщителни устройства към мрежата на СКАТ ТЕЛЕКОМ ООД