SKATTELEKOM

Уведомление за изменение на цените по договори за Аналогова Телевизия /основен пакет АТВ 1 ТВ/ и за Цифрова Телевизия /ЦТВ 1 ТВ /

Уважаеми абонати на СКАТ ТЕЛЕКОМ, Благодарим Ви за лоялността и доверието, което сме изградили през годините! В стремежът си да бъдем открити и прозрачни към всички Вас и да Ви предлагаме услуги с високо качество покриващо всички съвременни стандарти за интерактивна телевизия, с настоящото Ви Уведомяваме, че считано от 01.12.2022 г. месечната абонаментна такса за услугата ни Аналогова Телевизия /основен пакет АТВ 1 ТВ/ ще бъде променена от 14,00 лева на 16,00 лева (с ДДС), а месечната абонамента такса за услугата Цифрова Телевизия /ЦТВ 1 ТВ/ ще бъде променена от 16,00 лева на 18,00 лева (с ДДС). При новите ценови условия за услугата Аналогова ТВ се предоставя допълнителна възможност за добавяне на още един телевизионен приемник, т.е. от 01.12.2022 г. ползвателите на тази услуга ще могат до ползват до 2 телевизионни приемника, при изпълнение на останалите действащи условия по договорите ни. Поради описаното по-горе се налага изменение на условията /актуализация на цената/ по действащите договори със СКАТ ТЕЛЕКОМ за посочените услуги - Аналогова Телевизия /основен пакет АТВ/ и за Цифрова Телевизия /ЦТВ/ . Потребителите с прекратени услуги могат да изберат нови от действащия ценоразпис на СКАТ ТЕЛЕКОМ. Новата месечна абонаментна такса (МАТ) (в лева, с ДДС), ще заплащате за ползването на посочените услуги за м. Януари 2023 г. В приложението към настоящото писмо може да намерите всички нови условия на посочените услуги – новият Ценоразпис, както и Списък с гарантирани ТВ програми, включени в пакетите - Аналогова Телевизия/основен пакет /АТВ/ и Цифрова Телевизия /ЦТВ / Всички останали условия на посочените услуги/договори остават непроменени. Отчетният период на посочените услуги се запазва същият. СКАТ ТЕЛЕКОМ, Ви напомня, че съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗЕС можете да прекратите договора си за ползваните от Вас услуги предмет на посочените промени в срок до 1 месец след публикуване на настоящото уведомление за изменение, т.е. до 01.01.2023 г. /включително/, без това да носи негативи или неустойки за Вас. В случай на прекратяване, следва да върнете ползваното крайно устройство, за да не бъдат начислени неустойки за него. В случай, че желаете да задържите предоставеното Ви крайно устройство, то следва да заплатите стойността му. Важно: Настоящото Уведомление има характера на такова по чл. 230, ал. 6 от ЗЕС и е предложение за изменение на цената на договорите за посочените услуги.

https://skattelecom.com/index.php?lang=BG&page=tv-single§ion=promo-single&key=DTV

https://skattelecom.com/index.php?lang=BG&page=tv-single§ion=promo-single&key=ATV

https://skattelecom.com/index.php?lang=BG&page=channelList§ion=channelList-tv

Уведомление за изменение на цените по договори за Аналогова Телевизия и за Цифрова Телевизия

Дата: 01/12/2022 г.