Пакет Макс СПОРТ

Цената на пакет Макс СПОРТ се променя от 01.07.2022

От 1 юли 2022 цената на месечния абонамент за Макс СПОРТ на 7,99 лв. с ДДС. Изменението е в резултат от промени в търговските условия на А1 България ЕАД , която притежава правата върху каналите, включени в спортния пакет.